تور زمینی باکو نوروز

Tours

تور زمینی باکو ویژه نوروز 99

28 اسفند ، 1 فروردین ، 2 فروردین 4 فروردین ، 6 فروردین ، 7 فروردین

شروع قیمت :,2090000تومان

مدت اقامت :,4 شب و 5 روز ،

تور زمینی باکو ویژه نوروز 99

28 اسفند ؛ 3 فروردین 99 2 فروردین ؛ 6 فروردین 99

شروع قیمت :,700000تومان,130 دلار

مدت اقامت :,4 شب و 5 روز ،