خدمات عوارض خروج از کشور

خدمات عوارض خروج از کشور

Article

کد ملی باید متعلق به فرد مسافر باشد.

در انتخاب نوع سفر دقت نمایید.

پس از پرداخت امکان تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت.

پس از پرداخت، پیامکی حاوی اطلاعات پرداخت به شماره وارد شده ارسال می گردد.

برای ورود به سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور کلیک فرمایید.

مانیا پرواز