info@maniaparvaz.com

عمان مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود را برای یک هفته بست

99/10/2

عمان مرزهای خشکی، مرزهای دریایی خود را برای یک هفته بست و پروازها را به مدت یک هفته متوقف کرد

این تصمیم به دنبال اقدامات اعمال شده توسط کشورهای مختلف پس از موج جدید شیوع کروناست

این تصمیم توسط کمیته عالی مقابله با کووید-۱۹ اتخاذ شد. این کمیته تصمیم گرفت ورود و خروج را موقتاً از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود به مدت یک هفته در کشور ممنوع کند

این اقدام در حالی صورت گرفته است که گزارش هایی در مورد شیوع ویروس جهش یافته و سریع تر کرونا در تعدادی از کشورها منتشر شده است

این تصمیم در جلسه اضطراری به ریاست حمود بن فیصل بوسعیدی، وزیر کشور و رئیس کمیته مقابله با کووید-۱۹ در تلاش برای جلوگیری از شیوع ویروس جهش یافته و محافظت از مردم گرفته شد

هواپیماهای باری، کشتی های باری و کامیون ها از این ممنوعیت معاف هستند