تور کلمبو + کندی + بنتوتا نوروز

Tours

تور سریلانکا نوروز 1400 (7 شب بنتوتا)

29 اسفند و 5 فروردین 1400 فروردین 1400

شروع قیمت :,40480000

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز ،

Qatar Airways