info@maniaparvaz.com

امارات : متخلفینی که ویزایشان تمام شده قبل از ۳۱ دسامبر از کشور خارج شوند

99/9/14

سازمان فدرال هویت و شهروندی در روز پنجشنبه روند برخورداری از معافیت پرداخت جریمه را توضیح داد

این سازمان در توییتی نوشت مقیمین متخلف میتوانند از معافیت از پرداخت تمامی جرایم استفاده کنند. این معافیت تنها شامل کسانی می‌شود که قبل از ۱ مارس ویزایشان به پایان رسیده و آخرین تاریخ استفاده از این معافیت ۳۱ دسامبر است

کسانی که ویزای اقامت شان تمام شده نیز باید پروازی قبل از ۳۱ دسامبر رزرو کنند و چهار ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باشند

افرادی نیز که ویزای توریستی شان قبل از ۱ مارس به پایان رسیده و از فرودگاه های ابوظبی، شارجه و راس الخیمه پرواز دارند باید حداقل ۶ ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند تا بتوانند از برنامه معافیت استفاده کنند. کسانی که از فرودگاه های دبی و آل مکتوم پرواز دارند باید ۴۸ ساعت قبل از پرواز به مرکز امنیت پرواز مدنی دبی گزارش بدهند

این سازمان همچنین اعلام کرد افرادی که اسپانسر دیگران شده اند باید همراه باهم از کشور خارج شوند/