1. کپی تمام صفحات شناسنامه و اصل آن به همراه دو قطعه عکس رنگی 4*6 با زمینه سفید و تمام رخ.

2.پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و با امضاء مسافر به همراه کپی کلیه صفحات .

3. گواهی کارکرد حساب بانکی شش ماهه.

4.گواهی اشتغال به کار {دولتی: همراه با فیش حقوقی-پزشکان( پروانه مطب و کارت نظام پزشکی)،مهندسین(کارت نظام مهندسی) وکلا (پروانه وکالت ) – غیر دولتی(با ذکر مدت خدمت،میزان حقوق دریافتی و عنوان شغلی یا آخرین روزنامه رسمی برای اعضای هیات مدیره-مشاغل آزاد(جوازکسب) . ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و محصلین الزامیست.}

5. ارائه اصل سند ملکی (درصورت داشتن سند مالکیت فرد متقاضی)

6. کلیه مدارک باید با ترجمه انگلیسی و به همراه تائیدیه دادگستری و وزارت امور خارجه باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای یونان