1.مدارک شغلی(بعد از کسب گواهی اشتغال به کار،مدارک تاسیس شرکت،کارت بازرگانی.)

2. گواهی تمکن مالی از بانک به زبان انگلیسی.

3. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.

4. دو قطعه عکس 4*3.

5. ضمانت بازگشت در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای کره ی جنوبی