1.اسکن از پاسپورت با کیفیت بالا.

2. اسکن از عکس با کیفیت بالا.

3. اسکن گواهی تمکن مالی.

4.اسکن گواهی اشتغال به کار به انگلیسی با ذکر سمت و درآمد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای هنگ کنگ