1.اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور همراه با امضاء مسافر.

2. دو قطعه عکس 6*4 زمینه سفید بدون عینک.

3. کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.

4. پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت نیاز.

5. کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن.

6. گواهی اشتغال به کار متقاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.

7. تاییدیه رزرو اقامت هتل در قبرس.

8. گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی.

9.بلیط رفت و برگشت به نام متقاضی.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای قبرس