مدارک مورد نیاز جهت درخواست روادید توریستی و درخواست روادید به منظور ملاقات با اقوام و دوستانی که ساکن ایتالیا هستند

1- دعوتنامه که می بایست طبق نمونه موجود در ضمیمه، توسط یک شهروند ایتالیایی یا شهروند خارجی ساکن ایتالیا تکمیل گردد. مدارک شناسایی ذیل نیز بایستی همراه دعوتنامه ارسال گردند: شهروندان ایتالیایی: گذرنامه یا شناسنامه معتبر. - شهروندان خارجی ساکن ایتالیا: اجازه اقامت که به مدت حداقل 1 ماه از تاریخ انقضای روادید درخواستی ، چنان دارای اعتبار باشد.

2- اصل و کپی شناسنامه معتبر متماضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی.

3- اصل و کپی مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی:

الف- ( مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکتها):

آخرین روزنامه رسمی (که از تاریخ صدورش بیش از سه سال نگذشته باشد)حاوی اطلاعات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت و مشخصات فرد متماضی. در صورتیکه از تاریخ صدور روزنامه رسمی بیش از سه سال گذشته باشد، فرد متقاضی می بایست آخرین روزنامه رسمی را نیز (با تاریخ صدور کمتر از سه سال) حاوی تغییرات احتمالی مربوط به تاسیس شرکت و یا یک گواهی از سازمان ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت، حتی اگر تغییراتش به ثبت نرسیده باشند، ارائه نماید.

ب - (دارندگان مشاغل آزاد):

جواز کسب معتبر صادره از شهرداری محل سکونت به همراه رسید آخرین پرداخت مالیاتی و یا کارت بازرگانی معتبر به همراه رسید آخرین پرداخت مالیاتی.

ج - ( کارمندان بخش خصوصی یا دولتی):

لیست واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مربوط به شش ماه آخر،

یا کارت پرسنلی فرد متقاضی نزد یک سازمان دولتی یا نیمه دولتی (بدون ترجمه) یا معرفی نامه بیانگر ارتباط کار و سمت فرد متماضی در شرکت یا سازمان مربوطه.

4- اصل و کپی مدارک مالی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی

- کارکرد سه ماه آخر حساب جاری بانکی با مهر و امضا بانک و یا

- کارت اعتباری شخصی بین المللی (مانند Visa ، Mastercard ،Express American ) و یا

- ضمانت بانکی (Fideiussione bancaria) از سوی شخص دعوت کننده به نفع متقاضی نزد یکی از بانکهای ایتالیا.

مبلغ ضمانت نباید از مبالغ مشخص شده در جدول موجود در بخش صدور روادید این سفارت کمتر باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده، اسناد مربوط به دارایی های غیر منقول نیز (در صورت دارا بودن) در نظر گرفته می شوند.

5- اصل و کپی بیمه مسافرتی برای کل مدت زمان اقامت فرد متماضی در حوزه شنگن.

6- اصل و کپی بلیط یا رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما.

7- اصل و کپی رزور هتل در مقاصد مورد نظر در ایتالیا (در صورت دارا بودن).

بخش صدور روادید این حق را براو خود قائل میشود تا در صورت نیاز، مدارک تکمیلی دیگری را جهت بررسی هرچه بهتر پرونده، از متماضی درخواست نماید.

MANI PARVAZ