1. اصل پاسپورت (از تاریخ پرواز حداقل 6 ماه اعتبار)

2. 2 قطعه عکس 3*4(زمینه سفید-بدون عینک-سر و سرشانه و نگاه مستقیم)

3. بلیط

4. واچر هتل

مدارك لازم جهت اخذ ویزای روسیه