1. اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

2. مدت زمان لازم برای Approve شدن ویزا 5 روز کاری (غیر از جمعه و شنبه)

مدارك لازم جهت اخذ ویزای دبی