1. اصل پاسپورت با امضای مسافر

2. دو قطعه عکس 6*5

3. رزرو بلیط و هتل

مدارک مورد نیاز اخذ ویزای ترکمنستان