1. کپی تمامی صفحات شناسنامه (هر صفحه در یک برگه A4 )

2. کپی کارت ملی به همراه کپی شناسنامه و کپی پاسپورت همگی در یک برگ A4

3. اصل پرینت مالی با نام - تاریخ اخیر و مهر و امضای بانک مربوطه ( به ازای هر نفر 4 میلیون تومان)

4. در صورتی که مسافر خودش برای هتل یا پرواز اقدام میکند بلیط و واچرهتل ارسال شود.

5. اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ پرواز

6. 1 قطعه عکس رنگی زمینه سفید

احتراماً به استحضار میرساند، عکس ارسالی مسافرین جهت اخذ ویزای تایلند باید جدید و نهایتا برای 6 ماه اخیر باشد لذا خواهشمند است دقت لازم را جهت چک کردن عکس ها مبذول فرمایید .

مدارك لازم جهت اخذ ویزای تایلند