1. اصل پاسپورت

2. ۲ قطعه عکس ۳*۴

3. کپی کارت ملی

4. کپی شناسنامه از تمام صفحات

5. مانده حساب به لاتین به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر

مدارك لازم جهت اخذ ویزای اندونزی