1. پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. دو قطعه عکس

3. رزرو هتل

4. مشخصات فردی

5. ویزای تجاری: گواهی اشتغال به کار

در صورت نیاز مسافر باید برای مصاحبه به سفارت مراجعه کند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا ازبکستان