1. کپی صفحه اول و دوم و توضیحات شناسنامه

2. دو قطعه عکس جدید رنگی با زمینه سفید تمام رخ

3.پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و با امضای مسافر

4. هر نفر باید پاسپورت جداگانه داشته باشد

5. ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر مبلغ حقوق و مدت زمان مرخصی

6. ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان با ذکر زمان مرخصی

7. ترجمه شناسنامه فرزندان زیر 18 سال 2 نسخه

8. ترجمه رضایت نامه محضری در صورت سفر فرزندان با یکی از والدین

9.ترجمه رسمی پروانه کسب،مطب،دفتر وکالت و برای مشاغل آزاد

10.ترجمه فیش حقوقی برای افراد بازنشسته

11. پرینت لاتین حساب بانکی گردش سه ماهه جاری با مهر اصلی بانک( برای خانواده ، تنها پرینت حساب سرپرست خانواده کافیست)

12. رزرو هتل

13. واچر هتل

حضور تمامی متقضیان اخذ ویزای توریستی در محل سفارت یا دفتر مربوطه ، جهت انگشت نگاری الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آفریقای جنوبی