یکی از معروفترین جاذبه های توریستی روسیه در شهر مسکو قرار گرفته به نام هفت خواهر استالینی. سبک معماری خاص و متفاوت آن تمایزی آشکار در بافت معماری مسکو ایجاد می کند.

در شهر مسکو هفت ساختمان مشهور به هفت‌خواهران استالین وجود دارد که از لحاظ فرم معماری و شکل ظاهری شبیه به هم ساخته شده‌اند. روس‌ها خود این ساختمان ها را برج های استالینی می نامند.

این بناها بنا به پیشنهاد استالین در تاریخ ۱۳ ژانویه ۱۹۴۷ شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی طرح ساخت آسمان‌خراش‌ها را در مسکو به تصویب رساند. در این طرح ساختن۸ برج بلند مرتبه به مناسبت جشن هشت‌صدمین سال احداث مسکو که در سال ۱۹۴۷ جشن گرفته شده بود، منظور شده بود؛ اما ساخت یکی از ساختمان‌ها که در محله کیتای گوراد در حال انجام بود پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ متوقف شد.

این ساختمان‌های ۷ گانه عبارت‌اند از:

دانشگاه دولتی مسکو

مجتمع مسکونی در بلوار کاتلنیچسکایا

هتل اوکراینی (رادیسون رویال )

وزارت خارجه روسیه

مجتمع مسکونی در میدان کودرینسکایا

ساختمان اداری مسکونی برج دوشکین نزدیک دروازه‌های سرخ

هتل لنین‌گراد