تور دبی نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Ibis Al Barsha
maniaparvaz
B.B
3820000 تومان 4650000 تومان 2450000 تومان
Ibis Al Barsha
maniaparvaz
H.B
4080000 تومان 4920000 تومان 2450000 تومان
Ibis Al Rigga
maniaparvaz
B.B
3830000 تومان 4750000 تومان 2450000 تومان
Dorus Hotel (ex montral hotel
maniaparvaz
H.B
3900000 تومان 4820000 تومان 3180000 تومان 2450000 تومان
Ibis Deira City Centre
maniaparvaz
B.B
3900000 تومان 4820000 تومان 2450000 تومان
Ibis One Central
maniaparvaz
B.B
3970000 تومان 4960000 تومان 2450000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel
maniaparvaz
B.B
4080000 تومان 5190000 تومان 3450000 تومان 2450000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel
maniaparvaz
H.B
4220000 تومان 5230000 تومان 3590000 تومان 2450000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel - Deria
maniaparvaz
F.B
4390000 تومان 5560000 تومان 3890000 تومان 2450000 تومان
Cassells Al Barsha Hotel
maniaparvaz
B.B
4100000 تومان 5220000 تومان 3400000 تومان 2450000 تومان
Lotus Downtown Metro Hotel Apatments
maniaparvaz
B.B
4120000 تومان 5260000 تومان 3420000 تومان 2450000 تومان
Lotus Downtown Metro Hotel Apatments
maniaparvaz
H.B
4420000 تومان 5860000 تومان 3630000 تومان 2450000 تومان
Flora Grand Hotel
maniaparvaz
B.B
4240000 تومان 5230000 تومان 3160000 تومان 2450000 تومان
Flora Grand Hotel
maniaparvaz
H.B
4370000 تومان 5500000 تومان 3330000 تومان 2450000 تومان
Novotel Dubai Al Barsha
maniaparvaz
B.B
4300000 تومان 5620000 تومان 2450000 تومان
Royal Continental Hotel
maniaparvaz
B.B
4300000 تومان 5620000 تومان 3000000 تومان 2450000 تومان
Royal Continental Hotel
maniaparvaz
H.B
4400000 تومان 5830000 تومان 3650000 تومان 2450000 تومان
Novotel Dubai Deira City Centre
maniaparvaz
B.B
4370000 تومان 5760000 تومان 3580000 تومان 2450000 تومان
Crowne Plaza Dubai
maniaparvaz
B.B
4390000 تومان 5800000 تومان 3500000 تومان 2450000 تومان
Mercure Dubai
maniaparvaz
B.B
4440000 تومان 5900000 تومان 2550000 تومان 2450000 تومان
Atana Hotel
maniaparvaz
B.B
4490000 تومان 6000000 تومان 3930000 تومان 2450000 تومان
Holiday Inn Dubai
maniaparvaz
B.B
4490000 تومان 5800000 تومان 2450000 تومان
Copthorne Hotel Dubai
maniaparvaz
B.B
4570000 تومان 6160000 تومان 3870000 تومان 2450000 تومان
Copthorne Hotel Dubai
maniaparvaz
H.B
4740000 تومان 6500000 تومان 4000000 تومان 2450000 تومان
Coral Dubai Albarsha Hotel
maniaparvaz
B.B
4640000 تومان 6300000 تومان 3590000 تومان 2450000 تومان
Shangri La Hotel Dubai
maniaparvaz
B.B
5190000 تومان 7400000 تومان 2550000 تومان 2450000 تومان
The Westin Dubai Al Habtoor City
maniaparvaz
B.B
5240000 تومان 7500000 تومان 2450000 تومان
Dukes Dubai
maniaparvaz
B.B
5660000 تومان 8300000 تومان 3400000 تومان 2450000 تومان
Dukes Dubai
maniaparvaz
H.B
6000000 تومان 9000000 تومان 4550000 تومان 2450000 تومان
W Dubai - Al Habtoor City
maniaparvaz
B.B
5900000 تومان 8850000 تومان 2450000 تومان
The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel
maniaparvaz
B.B
6030000 تومان 9090000 تومان 3520000 تومان 2450000 تومان
Hilton Dubai The Walk
maniaparvaz
B.B
6050000 تومان 9150000 تومان 3560000 تومان 2450000 تومان
The St Regis Dubai
maniaparvaz
B.B
6300000 تومان 8930000 تومان 2450000 تومان
HiltonDubai Jumeirah Beach
maniaparvaz
B.B
6930000 تومان 10890000 تومان 4350000 تومان 2450000 تومان
Rixos Premium Dubai
maniaparvaz
B.B
7000000 تومان 11000000 تومان 2450000 تومان
Rixos Premium Dubai
maniaparvaz
H.B
7670000 تومان 12400000 تومان 2450000 تومان
Rixos The Palm Dubai
maniaparvaz
B.B
7000000 تومان 11000000 تومان 2450000 تومان
Rixos The Palm Dubai
maniaparvaz
U.ALL
9900000 تومان 14000000 تومان 2450000 تومان
Rixos Bab Al Bahr
maniaparvaz
U.ALL
7330000 تومان 10940000 تومان 2450000 تومان
Sun & Sands Sea View Hotel - Bur Dubai
maniaparvaz
H.B
3820000 تومان 4650000 تومان 3080000 تومان 2450000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
3900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
6000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
7670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
3820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات