تور چین پکن+شانگهای نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
15500000 تومان 18800000 تومان 14200000 تومان 10200000 تومان 02 فروردین 98 - 10 فروردین 98
15800000 تومان 19400000 تومان 14400000 تومان 10200000 تومان 04 فروردین 98 - 12 فروردین 98
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10200000 تومان
موقعیت مکانی
02 فروردین 98 - 10 فروردین 98
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10200000 تومان
موقعیت مکانی
04 فروردین 98 - 12 فروردین 98
توضیحات