تور 7 شب پوکت با ماهان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
days inn
maniaparvaz
B.B
2795000 تومان 3295000 تومان 2395000 تومان 2095000 تومان
hyton leelavadee
maniaparvaz
B.B
2945000 تومان 3595000 تومان 2545000 تومان 2195000 تومان
ashlee plaza
maniaparvaz
B.B
2945000 تومان 3695000 تومان 2545000 تومان 2145000 تومان
ibis patong
maniaparvaz
B.B
2995000 تومان 3795000 تومان 2145000 تومان
ashlee heights
maniaparvaz
B.B
3095000 تومان 3895000 تومان 2645000 تومان 2195000 تومان
art patong residence
maniaparvaz
B.B
3095000 تومان 3995000 تومان 2645000 تومان 2195000 تومان
ashlee hub
maniaparvaz
B.B
3095000 تومان 3995000 تومان 2645000 تومان 2195000 تومان
hyatt place
maniaparvaz
B.B
3395000 تومان 4545000 تومان 2895000 تومان 2295000 تومان
fisherman harbour
maniaparvaz
B.B
3495000 تومان 4745000 تومان 2995000 تومان 2295000 تومان
swissotel patong
maniaparvaz
B.B
3495000 تومان 4745000 تومان 2995000 تومان 2295000 تومان
holiday inn express
maniaparvaz
B.B
3495000 تومان 4745000 تومان 2995000 تومان 2295000 تومان
grand mercure patong
maniaparvaz
B.B
4195000 تومان 6195000 تومان 3645000 تومان 2545000 تومان
kalima resort
maniaparvaz
B.B
4245000 تومان 6245000 تومان 3695000 تومان 2595000 تومان
hyatt regency garden view
maniaparvaz
B.B
4395000 تومان 6595000 تومان 3845000 تومان 2645000 تومان
le meridien dlx garden
maniaparvaz
B.B
5695000 تومان 9095000 تومان 4995000 تومان 3095000 تومان
le meridein dlx ocean view
maniaparvaz
B.B
6295000 تومان 10045000 تومان 3295000 تومان
amatara wellness
maniaparvaz
B.B
6845000 تومان 11495000 تومان 6045000 تومان 3495000 تومان
banyan tree phuket
maniaparvaz
B.B
8545000 تومان 14845000 تومان 7545000 تومان 4095000 تومان
andaman embrace
maniaparvaz
B.B
3595000 تومان 4945000 تومان 3095000 تومان 2345000 تومان
patong beach
maniaparvaz
B.B
3595000 تومان 4945000 تومان 3095000 تومان 2345000 تومان
duangit resort
maniaparvaz
B.B
3645000 تومان 5045000 تومان 3145000 تومان 2395000 تومان
patong merlin
maniaparvaz
B.B
3695000 تومان 5195000 تومان 3195000 تومان 2395000 تومان
the kee resoet
maniaparvaz
B.B
3745000 تومان 3745000 تومان 5245000 تومان 5245000 تومان 3245000 تومان 3245000 تومان 2395000 تومان 2395000 تومان
phuket grace land
maniaparvaz
B.B
3795000 تومان 5345000 تومان 3295000 تومان 2445000 تومان
crest resort
maniaparvaz
B.B
3795000 تومان 5345000 تومان 3295000 تومان 3295000 تومان
diamond cliff
maniaparvaz
B.B
3845000 تومان 5495000 تومان 3345000 تومان 2445000 تومان
novotel phuket resort
maniaparvaz
B.B
3895000 تومان 5545000 تومان 3395000 تومان 2445000 تومان
thavorn beach village
maniaparvaz
B.B
3945000 تومان 5695000 تومان 3445000 تومان 2465000 تومان
marriott phuket merlin
maniaparvaz
B.B
4645000 تومان 7045000 تومان 4045000 تومان 2745000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2145000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2145000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2545000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3845000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2645000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10045000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6845000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8545000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14845000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2345000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2345000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5045000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3745000 تومان 3745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5245000 تومان 5245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3245000 تومان 3245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان 2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2445000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3845000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2445000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2445000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2465000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7045000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2745000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات