021 - 41691

تور هند (دهلی آگرا جیپور)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
The PICCADILY
maniaparvaz
B.B
GATWAY
maniaparvaz
B.B
MANSINGH
maniaparvaz
B.B
4590000 تومان 5550000 تومان 3690000 تومان 2890000 تومان کلیه هتل 5* DLX میباشد
LEELA AMBIENCE
maniaparvaz
B.B
COURTYARD MARRIOTT
maniaparvaz
B.B
MARRIOT JAIPUR
maniaparvaz
B.B
4790000 تومان 6090000 تومان 4060000 تومان 2890000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
کلیه هتل 5* DLX میباشد
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات