تور هند (دهلی آگرا جیپور)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
COUNTRY INN HOTEL
maniaparvaz
B.B
CLARKS SHIRAZ
maniaparvaz
B.B
MANSINGH
maniaparvaz
B.B
7950000 تومان 9940000 تومان 6840000 تومان 5490000 تومان
8950000 تومان 11260000 تومان 7390000 تومان 5490000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات