تور کوش آداسی نوروز پرواز آتا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4895000 تومان 5695000 تومان 4295000 تومان 3795000 تومان
ADAKULE
maniaparvaz
ALL
5195000 تومان 6195000 تومان 4495000 تومان 3795000 تومان
5595000 تومان 6695000 تومان 4595000 تومان 3795000 تومان
5795000 تومان 6895000 تومان 4695000 تومان 379500 تومان
5995000 تومان 7195000 تومان 4895000 تومان 3795000 تومان SIDE SEA VIEW
6195000 تومان 7495000 تومان 4955000 تومان 3795000 تومان SEA VIEW
FANTASIA
maniaparvaz
ALL
5745000 تومان 6895000 تومان 4595000 تومان 3795000 تومان
LE BLUE
maniaparvaz
ALL
5795000 تومان 6995000 تومان 4795000 تومان 3795000 تومان
PINE BAYE
maniaparvaz
ALL
6195000 تومان 7495000 تومان 4895000 تومان 3795000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
379500 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SIDE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات