تور کوش آداسی نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BELMARE
maniaparvaz
ALL
5580000 تومان 6120000 تومان 5040000 تومان 4400000 تومان
5700000 تومان 6300000 تومان 5100000 تومان 4400000 تومان
LE BLEU
maniaparvaz
U.ALL
6780000 تومان 7920000 تومان 5640000 تومان 4400000 تومان
PINE BAY
maniaparvaz
ALL
6900000 تومان 8100000 تومان 5700000 تومان 4400000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات