تور چین پکن شانگهای نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
15900000 تومان 19600000 تومان 14500000 تومان 10200000 تومان 28 اسفند97 - 8 فروردین 98
16200000 تومان 19950000 تومان 14800000 تومان 10200000 تومان 06 فروردین 98 - 15 فروردین 98
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
28 اسفند97 - 8 فروردین 98
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
06 فروردین 98 - 15 فروردین 98