تور چین 7 شب پکن

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4795000 تومان 5995000 تومان 4795000 تومان 3995000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات