تور چین پکن+شانگهای

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
GREAT WALL HOTEL
maniaparvaz
B.B
GRAND MERCURE CENTURY PARK
maniaparvaz
B.B
7900000 تومان 10600000 تومان 7300000 تومان 4900000 تومان 3AUG-11AUG,17AUG-25AUG,
8000000 تومان 11000000 تومان 7400000 تومان 5000000 تومان 31AUG-08SEP,07SEP.15SEP,
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4900000 تومان
موقعیت مکانی
3AUG-11AUG,17AUG-25AUG,
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5000000 تومان
موقعیت مکانی
31AUG-08SEP,07SEP.15SEP,
توضیحات