021 - 41691

تور پوکت نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PATONG HOLIDAY
maniaparvaz
B.B
5650000 تومان 6090000 تومان 5590000 تومان 5390000 تومان
NATURAL RESORT
maniaparvaz
B.B
5890000 تومان 6490000 تومان 5790000 تومان 5490000 تومان
SAWADDIPATONG
maniaparvaz
B.B
6090000 تومان 7050000 تومان 6050000 تومان 5590000 تومان
LUNARPATONG
maniaparvaz
B.B
6490000 تومان 7790000 تومان 6390000 تومان 5690000 تومان
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
6990000 تومان 8750000 تومان 6850000 تومان 5790000 تومان
THAVORN BEACH
maniaparvaz
B.B
7090000 تومان 8850000 تومان 6990000 تومان 5990000 تومان
DUSIT THANI
maniaparvaz
B.B
7850000 تومان 1129000 تومان 7750000 تومان 6390000 تومان
LE MERIDIEN
maniaparvaz
B.B
8890000 تومان 1319000 تومان 8690000 تومان 6690000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1129000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1319000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات