021 - 41691

تور لوکس هند8 روزه

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PARK PLAZA
maniaparvaz
B.B
UTKARSH VILLAS
maniaparvaz
B.B
THE PARADISE
maniaparvaz
B.B
2495000 تومان 3195000 تومان 1895000 تومان 1395000 تومان
RADISSOB BLU
maniaparvaz
B.B
CLRKS SHIRAZ
maniaparvaz
B.B
ROYAL ORCHID
maniaparvaz
B.B
2795000 تومان 3495000 تومان 1995000 تومان 1395000 تومان
LEELA AMBIENCE
maniaparvaz
B.B
JAYPEE PALACE
maniaparvaz
B.B
MARRIOT HOTEL
maniaparvaz
B.B
3295000 تومان 4195000 تومان 2195000 تومان 1395000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات