تور چین 9شب پکن+شانگهای+هانگزو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
GRAND MERCURY CENTURY PARK
maniaparvaz
B.B
GOETHE HOTEL HANGZHOU
maniaparvaz
B.B
PRIME HOTEL BEIJING
maniaparvaz
B.B
17300000 تومان 21700000 تومان 15300000 تومان 11000000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات