تور تایلند نوروز بانکوک پاتایا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
IBIS PATONG
maniaparvaz
B.B
IBIS PATTAYA
maniaparvaz
B.B
230 دلار 400 دلار 215 دلار 120 دلار
PATTAYA SEA VIEW
maniaparvaz
B.B
RAMADA
maniaparvaz
B.B
270 دلار 475 دلار 250 دلار 135 دلار
ASIA PATTAYA
maniaparvaz
B.B
ASIA BANGKOK
maniaparvaz
B.B
265 دلار 470 دلار 245 دلار 135 دلار
MERCURE PATTAYA
maniaparvaz
B.B
MERCURE MAKKASAN
maniaparvaz
B.B
285 دلار 510 دلار 265 دلار 140 دلار
MERCURE PATTAYA OCEAN
maniaparvaz
B.B
CENTRE POINT PRATUNAM
maniaparvaz
B.B
385 دلار 705 دلار 350 دلار 175 دلار
GARDEN CLIFF
maniaparvaz
B.B
RAMADA PLAZA
maniaparvaz
B.B
370 دلار 680 دلار 340 دلار 170 دلار
BARAQUDA PATTAYA
maniaparvaz
B.B
THE BEREKLEY
maniaparvaz
B.B
465 دلار 870 دلار 425 دلار 205 دلار
SIAM BAYSHORE
maniaparvaz
B.B
CENTARA WATERGATE PAVILLION
maniaparvaz
B.B
455 دلار 845 دلار 415 دلار 200 دلار
AVANI RESORT
maniaparvaz
B.B
AVANI ATRIUM
maniaparvaz
B.B
485 دلار 910 دلار 445 دلار 210 دلار
INTERCONTINENTAL PATTAYA
maniaparvaz
B.B
LE BUA TOWER CLUB
maniaparvaz
B.B
770 دلار 1480 دلار 700 دلار 310 دلار
CENTARA GRAND MIRAGE
maniaparvaz
B.B
CENTARA G AT CENTRAL WORLD
maniaparvaz
B.B
630 دلار 1195 دلار 575 دلار 260 دلار
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
230 دلار
نرخ اتاق یک تخته
400 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
215 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
120 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
270 دلار
نرخ اتاق یک تخته
475 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
250 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
135 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
265 دلار
نرخ اتاق یک تخته
470 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
245 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
135 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
285 دلار
نرخ اتاق یک تخته
510 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
265 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
140 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
385 دلار
نرخ اتاق یک تخته
705 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
350 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
175 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
370 دلار
نرخ اتاق یک تخته
680 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
340 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
170 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
465 دلار
نرخ اتاق یک تخته
870 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
425 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
205 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
455 دلار
نرخ اتاق یک تخته
845 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
415 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
200 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
485 دلار
نرخ اتاق یک تخته
910 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
445 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
210 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
770 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1480 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
700 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
310 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
630 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1195 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
575 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
260 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات