تور نمایشگاه چاینا پلاست

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5400000 تومان 6700000 تومان 5 شب
6950000 تومان 8850000 تومان 7 شب
6800000 تومان 8300000 تومان 5 شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب