021 - 41691

تور نمایشگاه چاینا پلاست

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
5400000 تومان 6700000 تومان
6950000 تومان 8850000 تومان
6800000 تومان 8300000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب