تور روسیه مسکو + سنت پترزبورگ

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Corinthia
maniaparvaz
B.B
Cosmos Club Hotel
maniaparvaz
B.B
9995000 تومان 13995000 تومان 7995000 تومان 4995000 تومان
Corinthia
maniaparvaz
B.B
Golden Ring
maniaparvaz
B.B
11995000 تومان 17495000 تومان 9495000 تومان 4995000 تومان
Corinthia
maniaparvaz
B.B
Swissotel Krasnye Holmy
maniaparvaz
B.B
13495000 تومان 19995000 تومان 9995000 تومان 4995000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات