چین (پکن+شانگهای+هانگزو) 10 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PRIME HOTEL BEIJING
maniaparvaz
B.B
GOTHE HOTEL HANGZHOU
maniaparvaz
B.B
GOUMAN HOTEL SHANGHAY
maniaparvaz
B.B
19000000 تومان 24000000 تومان 16400000 تومان 12000000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات