تور بالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO JELANTIK
maniaparvaz
B.B
3590000 تومان 4390000 تومان 2990000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات