تور مجارستان اتریش

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4ستاره
maniaparvaz
B.B
4ستاره
maniaparvaz
B.B
4200000 تومان 790 یورو 4200000 تومان 1090 یورو 790 یورو 4200000 تومان 695 یورو 4200000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4200000 تومان 790 یورو
نرخ اتاق یک تخته
4200000 تومان 1090 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790 یورو 4200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695 یورو 4200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات