تور مثلث طلایی هندوستان 6 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
THE PICCADILY
maniaparvaz
B.B
THE GATEWAY
maniaparvaz
B.B
MANSINGH
maniaparvaz
B.B
2295000 تومان 2995000 تومان 1850000 تومان 1290000 تومان
LEELA AMBIENCE
maniaparvaz
B.B
RAMADA PLAZA
maniaparvaz
B.B
CROWNE PLAZA
maniaparvaz
B.B
2590000 تومان 3295000 تومان 1890000 تومان 1250000 تومان
GOLDEN TULIP
maniaparvaz
B.B
UTKARSH VILLAS
maniaparvaz
B.B
THE PARADISE
maniaparvaz
B.B
2890000 تومان 4090000 تومان 2090000 تومان 1290000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات