تور آنتالیا ترکیش ایرلاین

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2490000 تومان 2890000 تومان 1890000 تومان 1490000 تومان
2690000 تومان 3190000 تومان 2050000 تومان 1490000 تومان
2990000 تومان 3590000 تومان 2190000 تومان 1490000 تومان
3190000 تومان 3990000 تومان 22900000 تومان 1490000 تومان
DAIMA BIZ
maniaparvaz
U.ALL
2990000 تومان 3490000 تومان 1890000 تومان 1490000 تومان
3690000 تومان 4850000 تومان 2490000 تومان 1490000 تومان
4090000 تومان 5490000 تومان 2590000 تومان 1490000 تومان
AKKA ALINDA
maniaparvaz
U.ALL
3490000 تومان 4290000 تومان 2690000 تومان 1490000 تومان
AKKA ANTEDON
maniaparvaz
U.ALL
4190000 تومان 5290000 تومان 2790000 تومان 1490000 تومان
DELPHIN DIVA
maniaparvaz
U.ALL
4790000 تومان 6090000 تومان 3290000 تومان 1490000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
22900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات