تور آتن+سانتورینی 6روزه

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PRESIDENT
maniaparvaz
B.B
AEGEN PLAZA
maniaparvaz
B.B
6990000 تومان 9850000 تومان 4990000 تومان 4690000 تومان
RADISSON BLUE
maniaparvaz
B.B
LILIUM CALDERA
maniaparvaz
B.B
7990000 تومان 10790000 تومان 4990000 تومان 4690000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات