آفر تور کوش آداسی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
TUSAN
maniaparvaz
ALL
5195000 تومان 7795000 تومان 3395000 تومان 1595000 تومان
5295000 تومان 7995000 تومان 3495000 تومان 1595000 تومان
5395000 تومان 8395000 تومان 3495000 تومان 1595000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات